Đặc Quyền VIP

Thần Thoại Võ Lâm > VIP > Đặc Quyền VIP

Thân gửi bằng hữu,

Hệ thống VIP biểu trưng cho sự ghi nhận những đóng góp của người chơi đối với thế giới Thần Thoại Võ Lâm.

-Chia làm 10 Cấp VIP. Ở mỗi cấp VIP người chơi sẽ nhận thêm nhiều đặc quyền và quà tặng.

-Khi người chơi tiêu vàng sẽ nhận được điểm trưởng thành VIP tuy nhiên người chơi cần mua thẻ thành viên VIP để nhận được các đặc quyền và quà tặng.

***Lưu ý: Điểm trưởng thành VIP chỉ nhận được khi người chơi tiêu vàng trong trạng thái đã kích hoạt VIP

+ VIP 1

– Mỗi ngày nhận 100 vàng.

– Ngồi thiền EXP tăng 10%.

– Được  dùng vàng nhận toàn bộ phần thưởng tại Quan Tước Chiến.

– Được quyền thay đổi Avatar trong game.

– Có thể nhanh chóng dịch chuyển khi Tầm Bảo.

– Có thể Uỷ Thác tự hoàn thành các thao tác trong game.

 

+ VIP 2

– Tụ Tài Đỉnh mỗi ngày  được dùng 10 lần.

– Thưởng Luận Học 10%.

– Số lần Vận tiêu và Đoạt Tiêu tăng thêm 1.

– Ngồi thiền EXP tăng 20%.

– Mỗi ngày đc mua thêm số lần vượt Phụ bản đơn 5 lần.

 

+ VIP 3

– Mỗi ngày đc mua thêm số lần vượt Phụ bản đơn 10 lần.

–  Ngồi thiền EXP tăng 30%.

– Ô trống trong túi có thể mua 8 trang.

– Chức năng Uỷ Thác Nhiệm Vụ Tuần Hoàn , Luyện Hồn, Huấn Luyện, Luận Học,Chinh Phạt Thiên Hạ.

 

+ VIP 4

– Tụ Tài Đỉnh mỗi ngày  được dùng 20 lần.

– Ngồi thiền EXP tăng 40%.

– Thưởng Luận Học 30%.

– Bỏ Qua Chiến Đấu không cần đếm ngược.

– Vận Tiêu, Đoạt Tiêu được 2 lần ( có thể thuê Tư Thám Tiêu Sư lợi ích x2).

 

+ VIP 5

– Nhận lợi ích bù khi người chơi offline.

– Ngồi thiền EXP tăng 40%.

– Mua Đồ Sát mỗi ngày 5 lần.

– Chức năng Uỷ Thác Nhiệm Vụ Tuần Hoàn , Luyện Hồn, Huấn Luyện, Luận Học,Chinh Phạt Thiên Hạ.

– Ô trống trong túi có thể mua 10 trang.

 

+ VIP 6

– Tụ Tài Đỉnh mỗi ngày  được dùng 30 lần.

–  Ngồi thiền EXP tăng 60%.

– Nhận EXP offline x2.5.

– Thưởng Luận Học 40%.

–  Mỗi ngày mua phụ bản đơn 15 lần.

 

+ VIP 7

– Thưởng Luận Học 60%.

– Ngồi thiền EXP tăng 70%

– Nhận EXP offline x3.

– Vận Tiêu, Đoạt Tiêu được 3 lần thuê Ngự Dụng Tiêu Sư lợi ích x4.

 

+ VIP 8

– Tụ Tài Đỉnh mỗi ngày  được dùng 35 lần.

– Ngồi thiền EXP tăng 80%.

– Nhận EXP offline x3.5

– Thưởng Luận Học 70 %.

– Mua Đồ Sát mỗi ngày 10 lần.

 

+ VIP 9

– Tụ Tài Đỉnh mỗi ngày  được dùng 40 lần.

– Ngồi thiền EXP tăng 90%.

– Nhận EXP offline x4.

– Thưởng Luận Học 80%.

– Mỗi ngày mua số lần Phụ Bản đơn 20 lần.

 

+ VIP 10

–  Tụ Tài Đỉnh mỗi ngày  được dùng 50 lần.

– Ngồi thiền EXP tăng 100 %.

– Nhận EXP offline x6.

– Thưởng Luận Học 100%.

– Số lần mua Đồ Sát vô hạn,

 

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan