DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

FANPAGE

Tích Tiểu Thành Đại

Ngày đăng: 10/06/2018

TÍCH TIỂU THÀNH ĐẠI

Thời gian

  • 10:00 ngày 11/06/2018 đến 23:59 ngày 13/06/2018.

Đối Tượng

  • Tất cả các máy chủ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện nạp tích lũy đạt mức yêu cầu có thể nhận quà.
  • Mức tích lũy chỉ tính riêng từng server
  • Mỗi gói quà chỉ nhận 1 lần duy nhất ở mỗi server, trong suốt thời gian sự kiện phần thưởng sẽ không reset
  • Phần thưởng
Mức Tích Lũy Phần Thưởng
5000 500 VàngKỳ Môn Độn Giáp*1, Vạn Năng Võ Hồn*5, Quà Toản Thạch Hào Hoa*2, Nội Kinh Đan*30, Xà Bông*10
10000 700 VàngTruyền Quốc Ngọc Tỷ*1, Vạn Năng Võ Hồn*7, Rương Bảo Thạch Cấp 5*50, Bồi Dưỡng Đan*200, Huân Hương*10
20000 1600 VàngLuyện Binh Thật Kỷ*1, Vạn Năng Võ Hồn*10, Thị Thiếp Đỏ tự chọn*1,Rương Bảo Thạch Cấp 5*100, Hoa Hồng*10
50000 5200 VàngTướng đỏ tự chọn kèm danh hiệu cao của tướng đó*1Rương Bảo Thạch Cấp 11*5, Nội Kinh Đan*100, Tiên Lộ*10
100000

10000 Vàng; Thái Tông Hạng Vũ – Danh Hiệu*1Trang bị Ám Kim tự chọn*1, Rương Bảo Thạch Cấp 12*5, Vạn Năng Võ Hồn*30,Tiên Lộ*20, Ngũ Long Ngọc Bội*10

150000 18000 VàngHoàng Tướng – Dương Kế NghiệpThanh Long Yển Nguyệt Đao*1,Bảo Thạch Song Tính Cấp 13(tự chọn) Hoặc 1 bộ Bảo Thạch Cấp 13 (Hổ Phách, Hặc Diệu và Quang Mang)*1, Cầu Nguyện Đan*300, Cửu Long Ngọc Bội*20

 

Tiểu Kiều kính bút!