15/3 – 21/3 Thu Thập Anh Hùng Thiếp

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > 15/3 – 21/3 Thu Thập Anh Hùng Thiếp

Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia hoạt động Chinh Phạt Thiên Hạ, Quan Tước Chiến, Cao Thủ Võ Lâm, có cơ hội nhận được  vật phẩm Danh Thiệp. Dùng Danh Thiếp đổi quà tương ứng.

Đối Tượng

        – Tất cả máy chủ mở 7 ngày trở lên.

Thời gian

        – Từ 00:00 ngày 15/3 – 23:59 21/3/2016.

Phần Thưởng

thiepAH

Danh Thiếp Vật Phẩm
Bạch Khởi Danh Thiếp Bạch Khởi Tinh Thạch*10
Vương Tiễn Danh Thiếp Vương Tiễn Tinh Thạch*10
Lý Mục Danh Thiếp Lý Mục Tinh Thạch*10
Liêm Pha Danh Thiếp Liêm Pha Tinh Thạch*10
Top 1 – [ top 1 level] Danh Thiếp Điểm Tướng Lệnh*2
Top 2 – [ top 2 level] Danh Thiếp Luyện Giáp Thạch*10
Top 3 – [ top 3 level] Danh Thiếp Phá Phong Thạch*10
Top 4 – [ top 4 level] Danh Thiếp Bồi Dưỡng Thạch*20
Top 5 – [ top 5 level] Danh Thiếp Thần Câu Lệnh*20
Top 6 – [ top 6 level] Danh Thiếp Dạ Thảo*20
Top 7 – [ top 7 level] Danh Thiếp Tử Tiên Ngọc*20
Top 8 – [ top 8 level] Danh Thiếp Hòa Thị Ngọc*20
Top 9 – [ top 9 level] Danh Thiếp Sách Kỹ Năng*40
Top 10 – [ top 10 level] Danh Thiếp Túi Khảm Thạch cấp 3*1
 Danh Thiếp Đồng*50 Vạn

 

 

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan