DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

FANPAGE

Tài Phú Lễ Bao

Ngày đăng: 07/06/2018

Chư vi Tướng Quân,

Thần Thoại Võ Lâm trân trọng ra mắt sự kiện đặc biệt với nhiều bảo vật vô giá

TÀI PHÚ LỄ BAO

Thời gian

  • 10:05 ngày 08/06/2018 đến 23:59 ngày 10/06/2018.

Đối Tượng

  • Tất cả các máy chủ.

Nội Dung

  • Trong thời gian sự kiện Nạp Đúng Mệnh Giá theo các mốc nhận quà tương ứng.
    Ví dụ: nạp 1000 Vàng nhận quà mức 1000, ko nhận  dc quà ở mức 500.
  • Nhận đúng gói quà khi Nạp Đúng Mệnh Giá (không cộng dồn)
  • Mỗi gói quà chỉ nhận được 1 lần mỗi ngày.
  • Sau 00:00 mức nạp và quà sẽ được làm mới.

Phần Thưởng

Mức Nạp Quà Thưởng
500 Vàng*50; Huân Hương*3, Nội Kinh Đan*13, Cầu Nguyện Đan*5
1000 Vàng*150; Hoa Hồng*3, Vạn Năng Võ Hồn*2, Quà Binh Hồn*6
2000 Vàng*400Mảnh Hồn Chu Nguyên Chương*1, Tiên Lộ*3, Quà Toản Thạch Hào Hoa*3, Cầu Nguyện Đan*13
5000 Vàng*1250Mảnh Hồn Chu Nguyên Chương*2Rương Bảo Thạch 9*2, Vạn Năng Võ Hồn*7, Đoàn Long Ngọc Bội*2
10000 Vàng*3000Mảnh Hồn Chu Nguyên Chương*5Rương Bảo Thạch 10*2, Quà Toản Thạch Chí Tôn*2, Cửu Long Ngọc Bội*2, Quà Võ Tướng Danh Hiệu – Cao Cấp*1

 

Tiểu Kiều kính bút!