Quà Nạp Thẻ Lần Đầu

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > Quà Nạp Thẻ Lần Đầu

Thân gửi Bằng hữu,

Nạp thẻ lần đầu mới mệnh giá bất kỳ có thể nhận phần thưởng cực giá trị: Thần Binh Cấp 2, Tướng Linh Vàng “Tây Thi” ….

Thời gian:

– Bắt đầu từ lúc khai mở máy chủ mới

Đối tượng:

– Máy chủ mới

Nội dung:

Nạp thẻ lần đầu mới mệnh giá bất kỳ có thể nhận phần thưởng cực giá trị: Thần Binh Cấp 2, Tướng Linh Vàng “Tây Thi” ….

taythi

 

Phần thưởng

Vật Phẩm Số lượng
Đá Thần binh bậc 2 1
Tây Thi Triệu Hoán Lệnh 1
Thẻ hoàn trả vàng x2 1
Chiến Thần Linh Chi 1
Tàng bảo đồ cao cấp 1
Xu 500,000

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan