15/3 – 21/3 Nạp Liên Tiếp

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > 15/3 – 21/3 Nạp Liên Tiếp

Thời gian:

– Từ ngày  10:00 15/3 đến 24:00 ngày 21/3/2016.

Đối tượng:

– Tất cả máy chủ

Nội dung:

– Trong thời gian diễn ra hoạt động nạp đủ Vàng theo mỗi ngày nhận được thưởng
– Nạp đủ 7 ngày sẽ nhận thêm bonus đặc biệt khác.

– Mỗi gói quà chỉ nhận 1 lần duy nhất.

Phần thưởng

Ngày Mốc Nạp Phần Thưởng
Ngày 1 200 Dạ Thảo*8, Hòa Thị Ngọc*18, Vàng Khóa*20
Ngày 2 400 Dạ Thảo*18, Hòa Thị Ngọc*18, Vàng Khóa*30
Ngày 3 600 Phá Phong Thạch*8, Hòa Thị Ngọc*18, Vàng Khóa*40
Ngày 4 600 Phá Phong Thạch*18, Tử Tiên Ngọc*18, Vàng Khóa*50
Ngày 5 800 Luyện Giáp Thạch 8*, Tử Tiên Ngọc*18, Vàng Khóa*60
Ngày 6 800 Luyện Giáp Thạch*18, Tử Tiên Ngọc*18, Vàng Khóa*70
Ngày 7 1000 Đá Tấn Công Lv5*1, Đá Thể Lực Lv5*1, Đá Phòng Thủ Lv5*1, Vàng Khóa*80
Bonus nạp đủ 7 ngày Chinh Phạt Huân Chương*20, Thần Thú Tâm*1, Thần Binh Tâm*1, Thần Giáp Tâm*1

 

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan