Khuyến Mãi 500% Giá Trị Tất Cả Thẻ Nạp

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > Khuyến Mãi 500% Giá Trị Tất Cả Thẻ Nạp

Nhằm gửi lời Tri Ân đến tất cả Chư vị đã tham gia trò chơi. Thần Thoại Võ Lâm xin gửi đến tất cả chư vị thêm  Sự Kiện  Khuyến Mãi  500% Giá Trị Tất Cả Thẻ Nạp.

Đối Tượng

– Tất cả người chơi tại các máy chủ Thần Thoại Võ Lâm.

Thời Gian

– Từ 0:00 ngày 16/4 – 24:00 ngày 17/4/2016.

Nội Dung

– Tặng 500% giá trị thẻ nạp trong thời gian diễn ra Sự Kiện.

– Vàng Khuyến Mãi được gửi qua thư hệ thống.

– Tất cả Vàng Khuyến Mãi là Vàng Khoá.

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan