Chuỗi sự kiện Thương Hành

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > Chuỗi sự kiện Thương Hành

Thân gửi Bằng hữu

Phạm Lãi – Chính trị gia nổi tiếng thời Xuân Thu, cũng là mưu sĩ và thật nghiệp gia, sau này trở thành cự phú giới thương nhân, được hậu thế gọi là Thương Thánh

Thời gian:

– Bắt đầu từ thứ 2 và kết thúc vào chủ nhật

– Hoạt động cứ cách mỗi 1 tuần sẽ tổ chức 1 lần

Đối tượng:

– Tất cả máy chủ

Nội dung:

-Trong thời gian sự kiện, tích lũy mua thương hành nhận quà giá trị. Ngoài ra top 4 thương hành còn nhận thêm quà giá trị
-Người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 để tham gia hoạt động

Chuỗi Sự Kiện:

Sự Kiện 1: Mua Thương Hành

-Mỗi 8h hệ thống sẽ tự động làm mới 3 vật phẩm thương hành, mua thương hành có thể nhận Điểm Thương Hành nhất định

-Có thể dùng 100 Vàng làm mới nhanh thương hành, mỗi lần làm mới nhận thêm 100 Điểm Thương Hành

– Điểm Thương Hành có thể dùng để đổi thưởng và tính xếp hạng tại các sự kiện trong chuỗi

th1

 

Sự Kiện 2: Đổi Thương Tài

– Người chơi có thể dùng Điểm Thương Hành đổi thưởng các vật phẩm trong danh sách sau

Cần Điểm Thương Hành Vật phẩm đổi Giới hạn đổi
10000 Long Châu*1 7
5000 [Đông tá- Cú Mang] mảnh thần cách*1 1
5000 [Độn Thần – Ngân Linh Tử] mảnh thần cách*1 1
1000 Chinh Phạt Huân Chương 10
25 Đá Bồi Dưỡng*1 Vô Hạn
25 Tướng Linh Kinh Nghiệm Đan*1 Vô Hạn

Sự Kiện 3: Thưởng Tích Lũy Thương Hành

-Toàn máy chủ tích lũy điểm thương hành theo yêu cầu có thể nhận thưởng:

Điều Kiện Thưởng
Toàn máy chủ đạt 10,000 Điểm;
Cá nhân đạt 600 Điểm
Tàng bảo đồ sơ*5, Vàng*10, Xu*10 Vạn, Vinh Dự*10 Vạn
Toàn máy chủ đạt 30,000 Điểm;
Cá nhân đạt 1200 Điểm
Tàng bảo đồ sơ*10, Vàng*20, Xu*20 Vạn, Vinh Dự*20 Vạn
Toàn máy chủ đạt 60,000 Điểm;
Cá nhân đạt 1800 Điểm
Tàng bảo đồ Trung*5, Vàng*30, Xu*30 Vạn, Vinh Dự*30 Vạn
Toàn máy chủ đạt 100,000 Điểm;
Cá nhân đạt 2400 Điểm
Tàng bảo đồ Cao*3, Vàng*40, Xu*40 Vạn, Vinh Dự*40 Vạn

Sự Kiện 4: Thưởng Xếp Hạng Thương Hành

– Top 4 người chơi đạt tích lũy Thương Hành cao nhất nhận thêm phần thưởng giá trị

Hạng Thưởng
Hạng 1 Điểm Tướng Lệnh*4, Thẻ EXP Chiến Đấu x5 *4, Chân-Rương Tổ Hợp Kỹ*4, Tàng bảo đồ đặc biệt*1, Lì xì tôn vinh*1
Hạng 2 Điểm Tướng Lệnh*3, Thẻ EXP Chiến Đấu x5 *3, Chân-Rương Tổ Hợp Kỹ*3, Tàng bảo đồ Cao*2
Hạng 3 Điểm Tướng Lệnh*2, Thẻ EXP Chiến Đấu x5 *2, Chân-Rương Tổ Hợp Kỹ*2, Tàng bảo đồ Cao*1
Hạng 4 Điểm Tướng Lệnh*1, Thẻ EXP Chiến Đấu x5 *1, Chân-Rương Tổ Hợp Kỹ*1

 

 

 

 

 

 

 

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan