Tích Lũy Mỗi Ngày

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > Tích Lũy Mỗi Ngày

Thân gửi Bằng hữu,

Tham gia nhận ngay nguyên liệu quý hiếm, Tướng Linh siêu cấp

Thời gian:

– Từ ngày 01/12 đến 24:00 ngày 07/12

Đối tượng:

– Máy chủ khai mở ngày thứ 8 trở lên

Nội dung:

– Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp vàng đạt mức yêu cầu có thể nhận vàng quà tương ứng
– Mức tích lũy và phần thưởng sẽ thiết lập lại lúc 00:00 mỗi ngày

Phần thưởng

Nạp Tích Lũy Quà Số lượng
Tích lũy 600 Vàng Huyền Ảnh bí thược                               10
Tinh lực đan                                 3
Phách Linh Đan                               10
Tích lũy 1500 Vàng Luyện Giáp Thạch                               12
Lệnh Phụ Bản                                 2
Vạn Đồng                               20
Tích lũy 3000 Vàng Luyện Giáp Thạch                               24
Sách Kỹ Năng                               20
Phiếu Đổi Bảo Vật                                 2
Vạn Đồng                               40
Tích lũy 6000 Vàng Luyện Giáp Thạch                               36
Sách Kỹ Năng                               40
Phiếu Đổi Bảo Vật                                 4
Tuyết Tùng Hương                                 2
Tích lũy 12000 Vàng Luyện Giáp Thạch                               60
Sách Kỹ Năng                               60
Phiếu Đổi Bảo Vật                                 6
Tuyết Tùng Hương                                 4
Tích lũy 30000 Vàng Luyện Giáp Thạch                            100
Sách Kỹ Năng                               80
Phiếu Đổi Bảo Vật                               10
Tuyết Tùng Hương                               10
Vô Song Lệnh                                 1

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan