15/3 – 21/03 Tri Ân Tiêu Phí

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > 15/3 – 21/03 Tri Ân Tiêu Phí

Đối Tượng

        – Tất cả máy chủ mở 7 ngày trở lên.

Thời gian

        – Từ 00:00 ngày 15/3 – 23:59 21/3/2016.

Nội Dung

– Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đạt mức yêu cầu có thể nhận quà tương ứng( Chỉ nhận 1 lần).

Phần Thưởng

Tổng tiêu Vàng Quà
Tổng tiêu 500 Vàng Điểm Tướng Lệnh*1、Rương Đá cấp 2*2、Hòa Thị Ngọc*10、Bồi Dưỡng Thạch*15, Tinh Lực Đan*2
Tổng tiêu 1000 Vàng Túi tiền lớn*10、Rương Đá cấp 3*2、Huyền Ảnh bí thược *10、Sơ Cấp Hòa Thị Ngọc*2、Phá Phong Thạch*20
Tổng tiêu 2000 Vàng Tàng Bảo Đồ Cao*1、Công Thành Chiến Cổ*2、Hòa Thị Ngọc*50、Rương Đá cấp 4*1、Luyện Giáp Thạch*20
Tổng tiêu 5000 Vàng Điểm Tướng Lệnh*5、Rương Đá cấp 5*1、Bồi Dưỡng Thạch*50、Thần Kỳ Hòa Thị Ngọc Cao*1、Túi tiền lớn*30
Tổng tiêu 10000 Vàng Chí Tôn Điểm Tướng Lệnh*1、Túi Thuộc Tính Đan – Sơ*1(new items)*2、Rương Đá cấp 5*2、Phá Phong Thạch*30、Tuyết Tùng Hương*5
Tổng tiêu 20000 Vàng Chí Tôn Điểm Tướng Lệnh*2、Rương Đá cấp 5*3、Chinh Phạt huân chương*20、Túi tiền lớn*100、Thần binh tâm*2
Tổng tiêu 30000 Vàng Chân tổ hợp kỹ bí tịch tàn diệp*8,Phá Phong Thạch*100, Rương Đá cấp 6*2,Thần giáp tâm*5,Thần binh tâm*5, Tàng bảo đồ đặc biệt*1

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan