15/3- 21/3 Đổi Bảo Vật

Thần Thoại Võ Lâm > Sự kiện > 15/3- 21/3 Đổi Bảo Vật

Thân gửi Bằng hữu,

Nhận ngay Tướng Linh Siêu Cấp

Thời gian:

– Từ 15/3 đến 24:00 ngày 21/3

Đối tượng:

– Máy chủ khai mở ngày thứ 8 trở lên

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động thu thập vật phẩm đổi thưởng hấp dẫn

Phần thưởng

Vật Phẩm Cần Vật phẩm thưởng Giới hạn đổi
Pháo*100 Thời trang 【Hồng Hồng Hỏa Hỏa】*1 1
Vô Song Lệnh*1 Lý Nhĩ triệu hoán lệnh 1
Vô Song Lệnh*1 Khổng Khâu triệu hoán lệnh 1
Vô Song Lệnh*1 Mặc Địch triệu hoán lệnh 1
Vô Song Lệnh*1 Trang Chu triệu hoán lệnh 1
Hòa Thị Ngọc*28,  Phiếu đổi thưởng*2 Sơ Cấp Thần Kỳ Hòa Thị Ngọc*1 18
Hòa Thị Ngọc*58, Phiếu đổi thưởng*5 Thần Kỳ Hòa Thị Ngọc Cao*1 8
Hòa Thị Ngọc*118, Vô Song Lệnh*1 Thần kỳ Hòa Thị Ngọc đặc cấp*1 8
Phiếu đổi thưởng*5 Bạch Khởi nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Vương Tiễn nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Chu U Vương nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Bao Tự nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Lí Nhĩ  nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Khổng Khâu nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Kinh Kha  nâng Tinh Thạch*10 18
Phiếu đổi thưởng*5 Nhiếp Chính nâng Tinh Thạch*10 18
Vô Song Lệnh*1 Huyền võ chi lực*1 8
Vô Song Lệnh*1 Chu Tước chi lực*1 8
Vô Song Lệnh*1 Bạch hổ chi lực*1 8
Vô Song Lệnh*1 Thanh Long Chi Lực*1 8
Sơ Cấp Thần Kỳ Hòa Thị Ngọc*3 Thần Kỳ Hòa Thị Ngọc Cao*1 9
Thần Kỳ Hòa Thị Ngọc Cao*3 Thần kỳ Hòa Thị Ngọc đặc cấp*1 9

 

Thần Thoại Võ Lâm

Tin tức liên quan